گروه فرهنگی-هنری عماد، یک گروه درحال توسعه است. که با سازماندهی نیروها و فعالین فرهنگی-هنری، ابتداً در شهرستان و سپس در سطح استان و ان شاءالله در سطح کشور فعالیت خواهد کرد...